אל ספק אינטרנטאקטיבי + תקשורת + תצוגה דיגיטלית 1200VA